zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВИХІД З ДУХОВНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

 

Мехеда А.М.

Україна, м.Кіровоград,

Кіровоградський державний педагогічний Університет імені В.Винниченка

 

В статье рассмотрены основные трансформационные процессы, которые происходят в украинском обществе и непосредственно влияют на формирование ценностных ориентаций молодежи. Экологическое образование молодежи рассмотрено как выход из духовно-экологического кризиса.

 

В сучасних умовах, коли стала очевидною можливість різноманітних катастроф та припинення людством свого існування, наукову громадськість хвилює необхідість пошуку результативних шляхів виходу з ситуації, що склалася. Більшість країн світу зіштовхується з низкою кризових явищ в економіці, що тягнуть за собою відповідні негативні зміни у царині соціогуманітарного розвиту. Україна не стала виключенням. За рівнем смертності наша держава посідає 2 місце серед розвинутих країн світу, а за рівнем дитячої смертності – 17 серед усіх країн світу. Істотно ускладнює ситуацію значне старіння українського населення на тлі зменшення кількості шлюбів та низької народжуваності. Сталими характеристиками українського суспільства стали: висока захворюваність, безробіття, зубожіння, алкоголізм та злочинність [3;4]. Проте, найнебезпечнішим явищем, на нашу думку, є деградація та духовне зубожіння сучасного українського суспільства. Супутником духовного зубожіння є втрата моральності та відхід суспільства від норм поведінки, яка є необхідною для нормального співіснування людства та природного середовища. Тому більшість сучасних вчених та світова громадськість прийшли до висновку, що майбутні цивілізаційні конфлікти будуть пов'язані в першу чергу з порушенням балансу між людством та природою [2, 4].

Виходом з кризової ситуації є виховання якісно “нового” покоління, шляхом здійснення “прориву” в освіті. Основною метою такого “прориву” є утвердження нових цінностей та нової світоглядної системи, яка забезпечить стратегію виживання людства. Нові зміни повинні бути спрямовані не на зовнішній, предметний світ, а на світ внутрішній, інтуїтивний.

Одним з найдієвіших шляхів формування нової етики та поведінкової моделі є екологічна освіта.

Проблеми сучасної шкільної екологічної освіти у своїх працях досліджували Т.П. Дементьєва, О.Й. Дем'янюк, Р.А. Науменко, О.Л. Пруцакова, Н.А. Пустовіт, Т.В. Тимочко, В.Н. Ткач, О.І. Федоренко.

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених розвитку екологічної освіти учнівської молоді, реалії сьогодення та стан сучасного українського суспільства, що відчуває на собі трансформаційні процеси, свідчать про необхідність подальшої грунтовної розробки даного питання.

Сучасна наукова громадськість прийшла до усвідомлення існуючої духовно-екологічної кризи, яка загрожує існуванню людства. Вихід з неї доведеться шукати сьогоднішнім школярам, в руках яких через певний відрізок часу буде знаходитися майбутнє країни, і від того, носіями яких цінностей вони будуть, залежить їх власне життя та майбутнє планети. Тому, проникнення екології у шкільну педагогіку нерозривно пов'язане з формуванням нового типу мислення, який передбачає здатність індивіда свідомо ставити пріоритет у напрямку загальнолюдських екологічних цінностей, вміння сприйняти природні обмеження та максималізувати самоорганізацію задля побудови гармонійних стосунків цивілізації та природного середовища. Відповідно, перед сучасною екологічною освітою стоїть проблема еволюції внутрішнього світу людини. У науково-педагогічній літературі вже зустрічаються вимоги щодо розробки нового напрямку екології – екології людини, яка покликана дослідити взаємодію людини з оточуючим природним та соціальним середовищем, а також знайти шляхи гармонійного співіснування. Сучасна екологічна освіта повинна охопити усі форми відношення людини як соціальної істоти до природи: практичну, теоретичну та естетичну (моральну) [1, 19].

Практичне ставлення до природи повинно трансформуватись від споживацького до духовно-екологічного.

Теоретичне ставлення до природи передбачає озброєння учнів базою необхідних екологічних знань та формування наукового світогляду особистості, яка буде спроможна віднайти шляхи урівноваження стану біосфери. Отже, перспективною є екологічна освіта, що є пролонгованим процесом, спрямованим на майбутнє, що висвітлює навколишнє середовище на міждисциплінарному рівні, поєднує планетарні проблеми з локальними, формує активну громадську позицію.

Естетична, або моральна складова передбачає не лише формування естетичних принципів, по відношенню до природи, а й виховання любові до людей, почуття відповідальності за долю інших людей і людства загалом. Тому сучасна шкільна екологічна освіта повинна відійти від помилкового уявлення про пріорітет особистого над суспільним, подолати гіперболізацію індивідуалізації особистості.

Екологічна освіта в мабутньому має стати підмурівком та своєрідним “каталізатором” в процесі оновлення системи навчання. Успіх освіти в галузі оточуючого середовища полягає у пошуці та застосуванні новітніх концепцій та методів навчання, які повинні формуватися у відповідності з вимогою сучасності.

Отже, майбутнє України і планети в цілому залежить від здатності сучасної освіти виховати нове покоління – носія духовних та івайроментальних цінностей. Подолання духовно-екологічної кризи можливе лише за умови вдалої еволюції внутрішнього світу людини шляхом належно організованої екологічної освіти, здатної відповісти на запити сьогодення.

 

Література

 

1.    Мамедов Н.М. О требованиях к уровню подготовки учащихся по экологии / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина // Биология в школе. – 1996. № 3. – С. 33-37.

2.    Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы / Моисеев Н.Н. // Вопросы философии. – 1995. - № 1. – С. 3 - 30.

3.    Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / [ В.Литвин, В.Андрущенко, А.Гуржій та ін.]. – К.: Навч. книга, 2004 – Кн. 1: пріоритет інтелекту. – 2004. – 638 с.

4.    Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / [ В.Литвин, В.Андрущенко, А.Гуржій та ін.]. – К.: Навч. книга, 2004 – Кн. 3: Модернізація освіти. – 2004. – 943 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet