zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ЗДОРОВЯ

 

Недолужко А.В., Нагайчук Н.Г.

Україна, м.Черкаси

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи НБУ (м.Київ)

 

Описано суть системы страховой защиты здоровья и определено место добровольного медицинского страхования в ней. Проанализировано современное состояние рынка медицинского страхования в Украине. Обнаружены проблемы и очерченные пути их решения.

 

У сучасних економічних умовах здоров’я є беззаперечною цінністю. Від його стану залежить багато чого в житті: кар’єра, соціальний статус, сімейне благополуччя. Здоров’я є відправною точкою в забезпеченні якості життя людини. Це твердження знайшло відображення в Декларації прав людини, зокрема в проголошеному Декларацією праві на здоров’я: «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, які необхідні для підтримання здоров’я та благополуччя його самого, його сім’ї, і право на забезпечення у випадку безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, прийдешньої старості чи іншого випадку, втрати джерел існування через незалежні від нього обставини» [1]. Тому загальновизнаним сучасним суспільством стало запропоноване Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) розуміння здоров’я як стану повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутності хвороб або фізичних недоліків. Здоров’я слід розглядати як одну із основних складових повноцінного життя, а хворобу як деструктивний елемент, результатом впливу якого є порушення, обмеження життєдіяльності та соціальна недостатність індивіда. А оскільки людське життя, головною характеристикою якого виступає здоров’я, є найвищою цінністю суспільства, то сукупність якісних характеристик здоров’я окремого індивіда є цінністю не тільки самої людини, але і суспільства в цілому. Саме це перетворює здоров’я кожного громадянина у суспільне багатство.

Конституція України та норми Цивільного кодексу гарантують право кожного громадянина на охорону здоров’я та медичне страхування. Проте визначення медичного страхування, його завдань та мети в цьому документі відсутнє. Певні надії суспільством покладалися на прийняття Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», та сподівання виявилися марними. У проекті цього закону медичне страхування визначається як окремий вид загальнообов’язкового державного соціального страхування, спрямований на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я та реалізацію державних гарантій на одержання безплатної медичної допомоги [2]. Як бачимо, наведене визначення дублює право на безоплатну медичну допомогу, задеклароване в статті 49 Конституції України, лише розглядається з правової точки зору.

За національним страховим законодавством медичне страхування відноситься до галузі особистого страхування, яка є системою видів страхування, що забезпечують надання страхового захисту від ризиків, що загрожують життю людини, її працездатності та здоров’ю. В основі здійснення операцій зі страхування лежать потреби особи у формуванні економічного захисного механізму, а стосовно медичного страхування, то це потреби, пов’язані із захистом здоров’я. Тому основним завданням медичного страхування є забезпечення фінансової безпеки застрахованого на випадок втрати здоров’я як об’єкта страхового захисту.

Упровадження запропонованого підходу до розуміння системи страхового захисту здоров’я дасть змогу впорядкувати предмети і об’єкти захисту, ризики та відносини для забезпечення раціональної організації і планування страхових операцій, обліку, контролю, аналізу і оцінки їх ефективності, формування і реалізації стратегії розвитку системи страхового захисту здоров’я громадян України з урахуванням вимог ринку. Страховий захист здоров’я можна розглядати як з економічної точки зору так і з інституціонально-організаційної. За економічним змістом страховий захист здоров’я – це сукупність економічних, перерозподільних відносин щодо захисту майнових інтересів суспільства в цілому та окремих його громадян, пов’язаних з ризиками втрати здоров’я та наслідками його втрати [5, с. 44]. З інституціонально-організаційної точки зору під страховим захистом здоров’я розуміють сукупність структур, які мають відповідну матеріально-технічну базу і забезпечують безпосереднє надання послуг по лікуванню, реабілітації, догляду за інвалідами і виплату грошових компенсацій, та інститутів організаційно-фінансової інфраструктури, котрі виступають як посередники між споживачами та надавачами відповідних медико-соціальних послуг і забезпечують (полегшують) доступ до послуг, що виробляються [3, с. 11].

В загальному під системою страхового захисту здоров’я ми розуміємо сукупність специфічних розподільних і перерозподільних відносин, пов’язаних з подоланням або відшкодуванням втрат, які несе особа у зв’язку з погіршенням якісних характеристик її здоров’я.

На рис.1 представлене наше бачення елементів національної системи охорони здоровя та місце добровільного медичного страхування в ній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         Рис. 1. Складові системи страхового захисту здоровя

 

Таким чином, система страхового захисту здоров’я – це комплекс видів особистого страхування, страхування відповідальності та системи соціального страхування в частині, що має на меті захист майнових інтересів особи (третіх осіб), пов’язаних з ризиком втрати здоров’я та наслідків негативного прояву цих ризиків на об’єкті страхового захисту.

Нашою метою є визначити роль добровільного медичного страхування у забезпеченні страхового захисту здоров’я громадян, тобто виявити, яка частка ВВП, що спрямовуються на охорону здоров’я перерозподіляється через комерційні страхові організації.

Медичне страхування – це система економічних відносин між страховиком, страхувальником та іншими суб’єктами страхових відносин, за яких страхувальник сплатою страхової премії забезпечує собі чи іншій особі (застрахованому) право на отримання медичної допомоги (послуги) при прояві страхового ризику на об’єкті страхового захисту та/або її оплати, а страховик формує та ефективно розміщує страхові резерви і здійснює фінансування заходів, спрямованих на попередження страхового випадку або зменшення негативних його наслідків [4, с.230].

В Україні медичне страхування включає такі ліцензовані види страхування, як безперервне медичне страхування, страхування на випадок хвороби та страхування медичних витрат, крім того проводиться медичне страхування громадян, виїжджаючих за кордон, яке за своєю суттю є обов’язковим.

У Росії дещо інший підхід, так згідно з російським законодавством в особистому страхуванні виділяють такі підгалузі як страхування життя, страхування від нещасних випадків і хвороб та добровільне медичне страхування. Так, згідно з Умовами ліцензування, страхування від нещасних випадків і хвороб – це сукупність видів страхування, які передбачають обов’язки страховика по здійсненню страхових виплат у фіксованій сумі або в розмірі часткового або повного відшкодування додаткових витрат застрахованої особи, якщо такі витрати викликані настанням страхового випадку. ДМС згідно з Умовами ліцензування є сукупністю видів страхування, які передбачають обов’язок страховика по здійсненню страхових виплат у розмірі часткового або повного відшкодування додаткових витрат застрахованої особи, які викликані зверненням застрахованого в медичні заклади за медичними послугами, що включені в програму медичного страхування. Відмінності між українською і російською класифікаціями особистого страхування полягають у тому, що вид – страхування на випадок хвороб у Російській Федерації відноситься до підгалузі страхування від нещасних випадків і хвороб, а в Україні – до медичного. Підхід, що прийнятий в російській практиці, на нашу думку, є більш правильним з точки зору методології та сутності медичного страхування.

В таблиці 1 наведені дані, що характеризують стан та розвиток добровільного медичного страхування в Україні за період 2003-2010 рр.

Представлені дані свідчать, що добровільне медичне страхування вже стало звичним страховим продуктом для страхового ринку України, однак обсяги зібраних страхових премій не дозволяють стверджувати, що це джерело фінансових ресурсів є вагомим у фінансовому забезпеченні галузі охорони здоров’я. За усіма видами медичного страхування спостерігається зростання об’ємних показників – зростають як обсяги зібраних страхових премій так і обсяги здійсненних страхових виплат. При цьому слід відмітити, що обсяги зібраних страхових премій зростають швидшими темпами, аніж дані за показником – страхові виплати. Так у першому півріччі 2010 року питома вага зібраних страхових премій по страхуванню медичних витрат і безперервному страхуванню здоров’я складають відповідно 1% та 4%, однак у структурі виплат – питома вага виплат по страхуванню медичних витрат складає всього 2%, а по безперервному страхуванню здоров’я – 12%. Крім того, спостерігається зростання рівня виплат майже за усіма видами медичного страхування, окрім страхування на випадок хвороби та медичного страхування громадян, що виїжджають за кордон. Аналізуючи дані про розвиток медичного страхування в Україні можемо сказати, що найпопулярнішим видом є безперервне страхування здоров’я, що свідчить про зміну пріоритетів у бажаннях страхувальників, а саме, для них цінною стає страхова виплата у момент одержання медичної послуги, а не після хвороби, тобто після надання документів, які її підтверджують.

Таблиця 1

Розвиток галузі медичного страхування в Україні у 2003-2010 рр. [6]

Вид страхування

Показник

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

І півріччя 2010 р.

Страхування медичних витрат

Валові страхові премії, млн.грн.

14,008

19,155

14,008

50,992

88,661

148,648

106,2

178,770

Валові страхові виплати, млн. грн.

6,653

11,102

16,060

24,720

34,330

44,903

41,4

80,996

Рівень виплат, %

47,5%

58,0%

54,0%

48,48

38,72

30,21

38,98

45,31

Медичне страхування (безперервне страхування здоровя)

Валові страхові премії, млн.грн.

154,032

213,046

252,270

362,327

485,125

655,318

419,6

762,267

Валові страхові виплати, млн. грн.

115,349

133,278

168,743

228,343

327,520

461,004

322,0

551,402

Рівень виплат, %

74,9%

62,6%

66,9%

63,02

67,51

70,35

76,74

72,34

Страхування здоровя на випадок хвороби

Валові страхові премії, млн.грн.

74,791

76,648

83,962

98,175

116,534

168,627

69,106

133,497

Валові страхові виплати, млн. грн.

40,892

36,639

36,026

36,144

31,962

32,822

17,019

33,360

Рівень виплат, %

54,7%

47,8%

42,9%

36,82

27,43

19,46

24,63

24,99

Медичне страхування громадян, що виїжджають за кордон

Валові страхові премії, млн.грн.

11,402

13,153

10,975

16,816

17,105

16,753

3,049

13,914

Валові страхові виплати, млн. грн.

0,772

0,828

1,108

1,723

1,829

1,723

0,785

1,995

Рівень виплат, %

6,77

6,29

10,09

10,24

10,69

10,28

25,75

14,34

 

Таким чином, враховуючи сказане вище, медичне страхування слід розглядати як систему правових, економічних і організаційних заходів, які мають на меті компенсацію та зменшення для фізичних осіб ризиків, пов’язаних зі втратою здоров’я внаслідок хвороби і гарантують реалізацію компенсаторного механізму витрат громадян, пов’язаних з медичним обслуговуванням, а для держави є механізмом забезпечення суспільної безпеки.

 

Література

1.      Загальна декларація прав людини (1948 р.) // www liga.net

2.      Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”. Проект. // www.liga.net

3.      Кудрявцев А.А., Плам Р.Г., Чернова Г.В. Страхование здоровья (опыт Великобритании). – М.: «Анкил», 2003. – 216 с.

4.      Нагайчук Н.Г. Деякі підходи до уточнення суті медичного страхування // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2005. - Том 1. -№ 6. – С. 229-233.

5.      Нагайчук Н.Г. Класифікація медичного страхування // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2005. Частина 2. - Том 1. - № 4. –С. 43-46.

6.      Показники діяльності з видів страхування за 2003–2010 рр. [електронний ресурс] / сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – Режим доступу: http: //www. dfp.gov.ua/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet