zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ДОШКІЛЬНЯТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ

 

Самілик В.І.

Україна, м.Глухів

Глухівський національний педагогічний університе

 імені Олександра Довженка

 

В статье актуализируется необходимость экологического воспитания, рассматривается суть формирования экологической культуры детей дошкольного возраста.

 

Загальновідомо, що формування екологічної культури, як на особистісному рівні, так і на суспільному, є однією з провідних ідей Концепції екологічного освіти України. Звідси випливає важлива необхідність розробки та активного впровадження відповідних дидактичних та виховних методик, використання найбільш дієвих форм взаємодії з цією віковою категорією. Переламати усталені стереотипи в дорослому віці дуже складно. Саме тому, використання сенситивного періоду для закладання важливих цінностей, забезпечує необхідний результат і, за умови дотримання принципів системності та послідовності, дозволяє заповнити чашу людської свідомості необхідними еталонами, нормами, моральними засадами. Виховання любові до оточуючого світу – живої і неживої природи – має стати на рівні з вихованням поваги до близьких. Кожна дитина повинна усвідомлювати себе невід’ємною частиною довкілля, не бути чимось «вищим» за природу, не диктувати їй свої умови, не вести варварський характер співжиття, користуючись нею як субстратом для задоволення власних споживацьких потреб. Вона має зрозуміти, що повага, любов до того, що й робить людину цінністю, створює умови для життя – це головні засади рівнозначної діади «суспільство – природа».

Формування «інакомислячого» покоління – центральне завдання сучасного вчителя і вихователя. Тому важливо створити методичну основу для реалізації цих стратегій на практиці. Відібрати дієві засоби, методи, прийоми, форми організації навчально-виховного процесу. Створити комплексну програму, складові частини якої відповідали б структурі екологічної культури дошкільнят. Необхідно виходити за рамки закоренілого «Так робити не можна» і врешті решт дати відповідь на запитання дитини «Чому?», адже їй важко збагнути цю сутність, оскільки соціум вчить робити саме «неправильно». Вчинки дітей – це копіювання поведінки дорослих. І тут необхідно розвивати в дитини вміння розмежовувати, мати свою позицію, виховувати належні духовні, моральні цінності попри пануючі стереотипи мезо- та макросередовища, що постійно здійснює вплив на світогляд дітей.

Оптимізація взаємодії з природою тривалий час є головною проблемою у сферах науки та культури. Чи не однією з перших українських письменників О. Кобилянська в творі «Битва» закликала людство одуматися, прислухатися до голосу природи. Видатні педагоги Я.- А. Коменський [4], О.Сухомлинський [8], К.Ушинський [9] та ін. ратували за виховання любові до природи. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання обґрунтовані у працях багатьох науковців, зокрема, В.Дерев’янко [1], С.Дерядбо [2], І.Звєрєва [3], Г.Ковальчук [7], Л.Левко [5], А.Льовочкіної [6], Л.Нарочної [7], В.Ясвіна [12, 13].

Проаналізувавши ряд психолого-педагогічних, методичних джерел, дійшли висновку, що екологічне виховання визначається як послідовний, неперервний процес навчально-виховної взаємодії з дошкільнятами, що спрямована на розвиток знань про природу на відповідному рівні, практичних вмінь і навичок, світоглядних позицій екоцентричного характеру, формування необхідних еталонів поведінки, відпрацювання їх на практиці, виховання почуття відповідальності за свої вчинки стосовно довкілля.

Інтегрувавши зібрану інформацію, сутність ключового поняття – «екологічна культура» - розглядаємо у двох взаємопов’язаних площинах: особистісній та загальнолюдській. У першому випадку – це система знаннєвих, мотиваційних, емоційних та поведінкових компонентів особистості, що спрямовані на збереження навколишнього середовища, примноження природних багатств, розуміння цінності гармонії в системі «людина - природа». Щодо екологічної культури загальнолюдського значення – то вона поєднує в собі традиції, ціннісні орієнтації, ідеології, що властиві суспільству й детерміновані історичними умовами, розвитком науки, духовності, культури загалом.

На основі аналізу сучасних досліджень, нами було виділено наступні структурні компоненти екологічної культури:

·         Знаннєвий – включає в себе знання про живу та неживу природу, особливості взаємодії з нею, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки своєї діяльності, проектувати поведінку на основі екоцентричних позицій.

·         Емоційний – сукупність емоцій, що викликаються об’єктами природи, здатність до емпатії, любов до світу живого.

·         Мотиваційний – відображає потреби, ціннісні орієнтації екологічного характеру.

·         Поведінковий – уміння та навички застосовувати знання у повсякденному житті, готовність до екологічної діяльності, відповідність теоретичної підготовки поведінці в реальних ситуаціях.

·         Рефлексивний – включає самосвідомість, самоконтроль, розуміння власної значущості у вирішенні питань екологічного змісту, усвідомлення відповідальності тощо.

Експериментальне дослідження рівнів сформованості екологічної культури дошкільнят (5 – 6 рік життя), що проводилося на базі дошкільних навчальних закладів Липоводолинського району Сумської області, за допомогою ряду методик, а саме «Екологічна соціометрія», «Природа і я», особистісний тест щодо ставлення до природи, незакінчені тези, дозволило встановити, що низький рівень екологічної культури властивий 50% респондентів, середній – 41%, лише 9% оптантів мають високий рівень. Дані підтверджують доцільність удосконалення навчально-виховного процесу екологічного спрямування.

Опираючись на вищезазначену структуру, нами була розроблена комплексна програма «Екологічні сходинки», спрямована на виховання екологічної культури. Перша її частина містила цікаву інформацію екологічного змісту, екологічні задачі, загадки, логічні ситуації. Друга – складалася з ауторелаксаційний вправ, екскурсій в природу, хвилинок «спілкування» з природою, прийомів екологічної емпатії. Третій блок передбачав проведення експериментів, проектів екологічного змісту. Четвертий – екологічні тренінги, казки, легенди, театралізовані постановки. П’ята частина – практичні роботи за технологічними картками з виготовлення годівничок, із збору насіння – корму для пташок, обладнання акваріума тощо. Окремі приклади прийомів роботи наведено нижче.

Логічна ситуація «Равлик»

Одного дня Сашко повернувся додому з равликом у руці.

-            Мамо, можна цей равлик буде жити у нас. Він самотньо сидів на травинці, йому, мабуть, сумно.

-            Ні. – відповіла мама.

Запитання: Чому ж мама заборонила хлопчику лишити в себе равлика?

Відповідь: Равлик може жити лише в природі. Без спеціальних умов у квартирі він загине.

Логічна ситуація «Жучок»

Був прохолодний осінній день. Дівчинка збирала жовті листочки. Під одним з них вона побачила жучка. Взяла його в руку, але він не рухався.

Запитання: Чому? Може жучок загинув?

Відповідь: Восени жучки ховаються в шар листі й засинають на зиму. Тому його необхідно покласти назад і прикрити листячком.

Театралізована постановка «Жабеня Буфо»

«Ніч була сира й тепла. Асфальт приємно зігрівав жабеняті Буфо не тільки лапки, але й черевце. Черевце ще зігрівав і десяток проковтнутих нічних метеликів, яких на дорозі було дуже багато. Вони чомусь не відлітали від Буфо, як звичайно. Оце так удача! Раптом жабеня почуло, та ні, не почуло, а відчуло всім тілом якийсь дивний на зростаючий шум. Обертаючи головою, він помітив спочатку якісь два жовтих сяючих ока, що згодом перетворилися на лавину засліплюю чого світла. Буфо зіщулився і завмер від страху. У цей час ... » (Діти програють закінчення історії, вихователь спрямовує та коригує їхні міркування. Обговорюються відчуття, почуття учасників. Робляться висновки).

Театралізована постановка «Ланцюжок життя»

Перед початком розподіляються наступні ролі між учасниками: Сонце (1 дитина), Трава (6 діток), Миші (3 діток), Лисиця (1 дитина).

Сонце бере в руки піднос з печивом (12 штук) і передає «енергію» Траві – по два печива кожній Травинці. Одне печиво кожна Травинка з’їдає – це частина отриманої від Сонця «енергії» витрачається на підтримання життєдіяльності рослин, а інше – передають Мишам. Таким чином, кожна Миша отримує теж по два печива. Частину «енергії» (одне печиво) Миша витрачає на себе, а частину (друге печиво) – віддає Лисиці. Таким чином, у Лисиця отримує три печива. Частину «енергії» вона витрачає, а ту частину, що залишилася, може передати тому, хто її з’їсть. (Проводиться рефлексія, висловлюються враження).

Екскурсія до живого куточка

Ця форма не вимагає від учасників великої активності, дозволяє їм звикнути до обстановки й один до одного, а також дає можливість ведучому відповідним чином налаштувати учасників, закласти основи свого авторитету в групі.

Орієнтовний час: близько 40 хв (з обговоренням).

Матеріали та обладнання: живий куточок (зоопарк, музей природи тощо), план екскурсії.

Процедура проведення: дуже важливо викликати в учасників тренінгу співчуття до тварин. Ефективно використання механізму ідентифікації: «От уявіть себе…», або «А якщо б на Вас…». Стимуляція емпатії учасників тренінгу можлива через запитання типу: «Що він, на Вашу думку, відчуває зараз?», «Чи не здається вам, що вони тепер…» тощо.

Доцільне підкреслення фактів актуалізує відповідну емоційну реакцію: «Які у нього величезні очі!» або «Бачите, який він м'який, пухнастий, як красиві його рухи!». Може бути використаний цілий ряд інших прийомів нейролінгвістичного програмування (на вибір вихователя).

Ауторелаксаційна вправа «Дерево»

Уявіть собі, що ви – дерево. Зараз кінець зими й ваші корінці зовсім замерзли в землі. Минулорічне листя давно облетіло, а нові листочки сплять у щільно закритих бруньках, заховавшись від холоду. Небо сіре. Навколо вас заметіль, гілки замерзли і гойдаються від вітру, стовбур похитується із сторони в сторону. Нарешті приходить весна, земля починає танути, біжать струмки й напувають ваше коріння. Ви відчуваєте, як холодна вода біжить між корінцями. Гілки і пагони відчувають спрагу, їм потрібна вода, щоб тугі бруньки розкрились і з них з’явилися листочки. Вода тече по корінню. Потягніться так, щоб вода із коріння потрапила в стовбур, а потім у гілки, молоді пагони. По мірі того, як вода підіймається до гілок набрякають бруньки. Раптом вони розкриваються і з’являються молоді листочки. Один за іншим листочки розкручуються і повертаються до неба.

Прийшло літо – час швидкого росту дерев. Ви голодні й ваші листочки виконують складну роботу, здобуваючи для вас їжу. Вони розміщуються так, щоб на них потрапляло якомога більше світла. Ви відчуваєте ніжні дотики теплого сонячного проміння. Вам потрібна вода, що надходить від коріння. Літо минає, ви виросли високими й крислатими. Розправте своє коріння і гілки, відчуйте міць стовбура. По мірі наближення холоду, ваші листочки припиняють виробляти їжу. Одного разу подме вітер, піде дощ. Ви відчуєте холод. Гілки почнуть здригатися під осіннім вітром. Ваші листочки стануть слабкими й облетять з гілок, залишивши щільно закриті бруньки. Вони знову розкриються наступної весни.

(Обговорення відчуттів, думок, ідей, що виникли в дітей).

Екологічна легенда «Усе в твоїх руках»

В одному дуже старому місті жив старий мудрець. Він знав дуже багато, люди цінували й поважали його. Як і в будь-якого міста тут був правитель. Він був не дуже розумним і мудрим. І, якщо бути відвертим, заздрив мудрецю.

Вирішив якось правитель позбавити місто від вельми шанованого всіма старого. Довго думав як зробити так, щоб ніхто не запідозрив, що вигнання мудреця несправедливе. Міркував він, міркував і вигадав.

Він подумав, що покличе мудреця, спіймає в долоню метелика і загадає йому загадку. Запитає старого, що в його руках – живе чи мертве? Якщо той відповість живе, то правитель стисне долоню і вб’є цим крихітного метелика. Якщо ж мудрець скаже мертве, то він просто відкриє долоню і випустить метелика на волю. Так він сподівався вигнати старого, посилаючись на його нерозумність.

Прийшов той день, прийшов і мудрець до правителя. Задав той йому свою хитру загадку. А мудрець відповів так: «Все в твоїх руках!» (Обговорення легенди).

У результаті повторного дослідження, після впровадження розробленої нами програми, дані експериментальної групи розподілились наступним чином: на 9% зріс високий рівень екологічної культури, середній – на 16%, показники низького рівня зменшилися на 25%. Щодо контрольної групи, то показники лишились без змін.

Статистичні дані підтверджують якісні зрушення у свідомості дошкільнят. Отже, запропонований підхід до побудови навчально-виховного процесу є ефективним і дозволяє забезпечити реалізацію завдань Концепції екологічної освіти України.

Проведене дослідження повністю не вирішує усіх аспектів проблеми. Перспективи подальшої діяльності пов’язуємо з розробкою дидактичних та методичних матеріалів екологічного змісту для роботи з дітьми дошкільного віку.

 

Література

 

1.      Дерев'янко В.О. Екологічне виховання учнів/В.О. Дерев’янко // Початкова школа. - 1989. - №11. - С. 27-30.

2.      Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология. Учеб. Пособие для студ. вузов/ С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480с.

3.      Зверев И.Д. Экологическое образование в школе/ Зверев И.Д. – М., Московский центр межнационального и сравнительного образования, 1994. – 32 с.

4.      Коменский Я.-А. Избранные педагогические сочинения, Т. 2/ Я. А. Коменский. – М.: Учпедиздат, 1955. – 625 с.

5.      Левко Л. А. Формування екологічної культури молодших школярів/ Л. А. Левко// Розкажіть онуку. – 2009. - № 7 – 8. – С. 4 – 18.

6.      Льовочкіна А.М. Екологічна психологія / Льовочкіна А.М. – К.: Міленіум, 2003. – 122с.

7.      Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства/Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук - К.: Вища школа, 1990. - 202 с.

8.      Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В п’яти томах/ Сухомлинський В.О. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.1. – 653 с.

9.      Ушинський К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / под. ред. А.И. Пискунова. – М.: Педагогика, 1978. – Т. 1. – 557 с.

10.  Хилько М.І. Екологічна культура: стан та проблеми формування / Хилько М.І. – К.: Знання, 1990. – 36 с.

11.  Шмалей С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: Монографія/ Шмалей С.В. – Херсон: Літера, 2004. – 364 с.

12.  Ясвин В. А. Психология отношения к природе / Ясвин В. А. – М. 2000. – 456 с.

13.  Ясвин В. А. Формирование экологической культуры: пособие по региональной экологической политике / Ясвин В. А. – М. – 2004. – 196 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet