zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Синякова О.С.

Україна, м.Миколаїв,

Південнослов’янський інститут

вищого навчального закладу «Київський славістичний університет»

 

В статье рассмотрены вопросы антикризисного управления предприятиями в условиях нестабильной рыночной среды, а также влияния внутренних и внешних факторов на деятельность предприятий.

На теоретическом уровне изучена характеристика финансовой стабилизации, как комплекс мероприятий финансовой политики, направленный на преодоление дефицита государственного бюджета, высокой инфляции и недопущения гиперинфляции в стране.

На уровне практических исследований определенно, что основная роль в системе антикризисного управления предприятием отводится широкому использованию внутренних механизмов финансовой стабилизации.

В результате дальнейшего исследования на основе анализа предприятий потребительской кооперации Николаевской, Одесской и Херсонской областей предусматривается выявление тенденций данных, которые позволят сформировать математическую модель для прогнозирования показателей эффективности антикризисного менеджмента, который должен обеспечить эффективное управление деятельностью предприятий в Украине.

 

В результаті різкого загострення проблем неплатежів, боргів, неспроможності підприємств, хронічної збитковості їх виробничо - торгівельної діяльності в умовах кризового стану, необхідно менеджменту компаній вживати жорсткі антикризові заходи.

З одного боку, антикризове управління характеризується як узагальнене поняття, що означає новий напрям управлінської науки, зв’язане з вивченням прийомів і методів, що дозволяють запобігти банкрутству, з іншої - воно трактується як мікроекономічний процес, що є сукупністю форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно конкретного підприємства. Важливо розрізняти «антикризове регулювання», що відноситься до державних заходів в масштабах усієї економіки, і «антикризове управління», що виробляє способи подолання збитковості окремої самостійної господарської одиниці. Кожне підприємство вимушене в основному самостійно вибирати шлях виходу з кризи і входження на ринок.

Умовою стабільного ефективного функціонування стає така форма поведінки підприємства, при якій максимально проявляється приватна ініціатива і турбота кожного про самого себе. Завдання полягає лише в тому, щоб зайняти своє місце у діловому світі і виробити свій стиль поведінки, що дозволяє закласти основи довгострокового підприємницького успіху і надійного фінансового стану для стійкого розвитку. На відміну від минулого досвіду сьогоднішній перехід не може бути регламентований затвердженим загальноприйнятим планом заходів. Процес реформування охоплює абсолютно усі аспекти діяльності підприємства, його організаційно-управлінську структуру, правову форму, господарський механізм.

Українська економіка – перехідна економіка, де під перехідною економікою розуміється процес переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки. Особливістю перехідної економіки є те, що жоден з механізмів координації намірів господарських суб'єктів не є домінуючим: централізоване планування вже не діє, а ринкові механізми ще не запрацювали повною мірою. Ринкові реформи включають три етапи: макроекономічне регулювання, приватизацію і структурні реформи.

Незалежно від програми проведення ринкових перетворень, вони не можуть здійснитися без макроекономічної стабілізації економіки.

Фінансова стабілізація як комплекс заходів фінансової політики, направлений на подолання дефіциту державного бюджету, високої інфляції та недопущення гіперінфляції. Така політика має бути тісно пов'язана з кредитно-грошовою політикою, що в свою чергу створює передумови для зростання виробництва, розвитку невиробничої сфери, збільшення зайнятості, поліпшення соціально-економічних умов життя населення. Тривала фінансова стабілізація забезпечує привабливіші умови для притоки вітчизняних і іноземних інвестицій і, кінець кінцем, для процесу розширеного відтворення. Вона полягає в підтримці обсягу виробництва і зайнятості на природному рівні. Уряд повинен по можливості нейтралізувати коливання (шоки) сукупного попиту або сукупної пропозиції, не допускати різких коливань економіки, як в сторону збільшення так і глибокого спаду.

Однак, це характерно для країн з ринковою економікою, що вже сформувалася. У країнах, перехідних до ринку або оновлюючих його функціонування під макроекономічною стабілізацією розуміється перш за все подолання кредитно-грошової і податково-бюджетної диспропорції. Найяскравіший її прояв - висока інфляція, що галопує або гіперінфляція. У всіх країнах, перехідних до ринку, спостерігається (або спостерігався) сильний розлад фінансової системи, знецінення національної валюти і катастрофічна втеча від неї.

Фінансова стабілізація передбачає також вирішення проблеми неплатежів. Вони, як відомо, поряд з дефіцитом енергоресурсів і комплектуючих виробів, є основною причиною зупинки багатьох українських підприємств, фактором, що продукує безробіття. Відомо, що робилися спроби вирішити проблему неплатежів шляхом так званого взаємозаліку. Не підлягає сумніву безперспективність такого шляху: він означає масове кредитне накачування народного господарства, ведучи до нового витка інфляції. Деякі економісти бачать вихід в тому, щоб різко підсилити матеріальну відповідальність за несвоєчасне повернення боргу шляхом підвищення штрафних санкцій або оподаткування неврахованого прибутку.

Успіхи і невдачі діяльності підприємства слід розглядати, як взаємодія цілої низки факторів.

Ринкова економіка виробила обширну|величезну| систему фінансових методів попередньої діагностики і можливого захисту підприємства від банкрутства, яка отримала|одержувала| назву "системи антикризового фінансового управління".

В даний час|нині| більшість вітчизняних підприємств відчувають фінансову скруту|утруднення|, пов'язану як із зовнішніми загальнодержавними проблемами (нестабільність політичної ситуації, недосконалість законодавчої бази, неплатежі, спад виробництва), так і з|із| внутрішніми проблемами, - неефективний маркетинг, неефективне використання коштів, неефективний виробничий менеджмент, незбалансованість фінансових потоків. Сукупність перерахованих факторів спричиняє необхідність постійної діагностики фінансового становища підприємства з метою ранньої діагностики кризового розвитку підприємства і вироблення захисних механізмів антикризового управління фінансами залежно від виявлених факторів і сили їх дії.

Управління підприємством полягає в умінні раціонально розпоряджатися грошовими коштами і іншими ресурсами. Разом з системою прогнозування і планування і методами приймання рішень в області менеджменту розуміння принципів і технологій фінансового управління діяльністю підприємства є|з'являється| необхідною умовою розвитку бізнесу.

Зміни в економіці України, пов'язані з переходом до ринкових відносин, вимагають від керівників організацій нових способів і підходів до технологій управління, у тому числі в області фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент — саморегульована фінансова система на рівні комерційної організації, яка взаємодіє із|із| зовнішнім середовищем і її функціонування спрямоване на досягнення загальних цілей управління підприємством.

Основна роль в системі антикризового управління підприємством відводиться широкому використанню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Це пов'язано з тим, що успішне застосування цих механізмів дозволяє не тільки зняти фінансовий стрес загрози|погрози| банкрутства, але і значною мірою позбавити підприємство від залежності використання позикового капіталу, прискорити темпи його економічного розвитку.

Фінансова стабілізація підприємства в умовах кризової ситуації послідовно здійснюється по основних етапах. Кожному етапу фінансової стабілізації підприємства відповідають певні її механізми, які в практиці фінансового менеджменту прийнято підрозділяти на оперативний етап, тактичний і стратегічний.

Внутрішні механізми фінансової стабілізації повинні забезпечити реалізацію термінових|строкових| заходів по відновленню|поновленню| платоспроможності і фінансової стійкості підприємства за рахунок внутрішніх резервів. Ці механізми засновані на послідовному використанні певних моделей управлінських рішень|вирішень|, вибраних відповідно до специфіки господарської діяльності підприємства і масштабів кризових явищ в його розвитку. У системі антикризового фінансового управління цьому напряму|направленню| політики підприємства приділяється першорядна увага.

Якщо використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації не досягло своїх цілей або якщо за результатами|за наслідками| діагностики був зроблений висновок про безперспективність спроби виходу з|із| кризового стану|достатку| за рахунок мобілізації тільки|лише| внутрішніх резервів, підприємство має можливість|спроможність| вдатися до зовнішньої допомоги.

Будучи єдиним потужним інститутом, для фінансової стабілізації в країні, держава повинна прийняти відповідальність по виконанню наступних завдань:

1.      Підтримка виробництва на життєздатних підприємствах, при цьому одночасно повинні згортатися свідомо нежиттєздатні підприємства.

2.      Забезпечення підтримуючих інвестицій, необхідних для безперебійного функціонування основних систем життєзабезпечення, а також для запобігання технологічним і екологічним катастрофам.

3.      Соціальна підтримка працівників, що вивільняються з підприємств які ліквідуються або реорганізуються.

4.      Антимонопольне регулювання і сприяння підприємництву.

5.      Стимулювання економічно прогресивних структурних зрушень в економіці.

6.      Підтримка приватних інвестицій і банківського інвестиційного кредиту.

7.      Сприяння формуванню внутрішніх інвесторів і залучення іноземних інвестицій.

8.      Організація ефективного використання іноземних кредитів.

9.      Поступове зближення структури світових і внутрішніх цін, а також активне просування вітчизняної продукції на світовий ринок.

10.  Збереження науково-технічного потенціалу і закладання основ подальшого економічного зростання.

Таким чином, держава повинна проводити дуже жорстку політику для подальшого здійснення ринкових перетворень.

Результати фінансової стабілізації підтверджують розрив, що склався, між фінансовим і виробничими секторами економічної системи.

Динамічність системи фінансового менеджменту обумовлена тим, що на неї впливає постійно змінна величина фінансових ресурсів, витрат, доходів, коливання|вагання| попиту і пропозиції|речення| на капітал. Ці зміни багато в чому визначаються циклічністю економічного розвитку кожного виробництва і залежністю функціонування організації від цього фактору. Підприємству необхідно враховувати хвилеподібність свого економічного розвитку і пристосовуватися до зміни умов і фази циклу зовнішнього середовища.

Мета|ціль| етапів фінансової стабілізації вважається досягнутою, якщо внаслідок прискорення темпів стійкого економічного зростання|зросту| підприємства забезпечується відповідне зростання|зріст| його ринкової вартості в довгостроковій перспективі.

Прискорення темпів економічного розвитку можливе на основі внесення певних коректив в параметри фінансової політики підприємства, що повинне забезпечити нейтралізацію погроз його банкрутства в майбутньому періоді. Зміцнення фінансових позицій підприємства на основі антикризового управління можливо з орієнтацією внутрішнього механізму фінансової стабілізації на тривалу перспективу з послідовним переходом до поточного і оперативного планування і управління, нарощуючи, таким чином, антикризовий потенціал організації. Ефективність антикризового управління як інструменту фінансової стабілізації підприємства виражається результатом подолання кризових явищ без істотних втрат для підприємства і можливістю розвиватися йому в майбутньому. При цьому ефективність виробничо-господарської діяльності оцінюється системою економічних показників, в основному зниженням витрат на цей вид діяльності, фінансової, — сумою прибутку, інвестиційної, — прибутковістю від вкладень в матеріальні і нематеріальні об'єкти.

Фінансовий менеджмент, з одного боку, — це мистецтво, оскільки більшість фінансових рішень|вирішень| орієнтовано на майбутні фінансові успіхи компанії, що припускає іноді чисто інтуїтивну комбінацію методів фінансового менеджменту, засновану, однак, на знанні тонкощів економіки ринку. З іншого боку, — це наука, оскільки ухвалення|приймання| будь-якого фінансового рішення вимагає не тільки знань концептуальних основ фінансового менеджменту фірми|фірма-виготовлювача| і науково обґрунтованих методів їх реалізації, але і наукових знань загальних закономірностей розвитку ринкової економіки.

Перспективи фінансової стабілізації в Україні, поза сумнівом, є, і становище в країні, хоча і дуже складне, але не катастрофічне. Та реалізація цих перспектив вимагає, звичайно, певного часу, а головне - постійних конструктивних всесторонньо обґрунтованих зусиль.

Реформування економіки України почалось і триває на тлі глибокої кризи усіх її сфер і галузей. Низька ефективність виробництва, не конкурентноздатна продукція, відсутність дієвих стимулів підприємницької активності, великі структурні диспропорції, нерозвинена інфраструктура, негативні наслідки лібералізації цін, криза збуту і втрата керованості економіки — це тільки деякі з причин, що загострили проблему платоспроможності підприємств і поставили на обговорення питання про передумови масового банкрутства підприємств.

Інтерес даного питання обумовлюється тим, що процес фінансової стабілізації ще далеко не завершений і тому актуальні напрацювання з даного напряму.

В процесі дальшого дослідження на основі аналізу підприємств споживчої кооперації Миколаївської, Одеської та Херсонської областей передбачається виявлення тенденцій даних, які дозволять сформувати математичну модель для прогнозування показників ефективності антикризового менеджменту, що має забезпечити ефективне управління діяльністю підприємств в Україні.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet