zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КАЛЮЖНИЦЯ РІЧКОВА (MOLLUSCA: GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA) ЯК ІНДИАТОР РІВНЯ ЗАБРУДНЕНЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЦИНКОМ

 

Стадниченко А.П., Гирин В.К.,

Гриневич Я.Р., Лавренюк О.В.

Україна, м.Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Лужанка речная Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) весьма чувствительна к действию на нее ионов цинка водной среды. Значения пороговой концентрации относительно этого полютанта на порядок ниже, чем такие ПДК рибохозяйственно- токсикологического – 0,01 мг/дм3. Может оказаться пригодным в качестве индикаторного вида при мониторинге состояния загрязнения ее природных и искуственных водоемов промышленными стоками, содержащими цинк.

 

Наслідком зростання антропопресії на гідросферу Землі є підвищення рівня забруднення як природних, так і штучних водойм різними за природою і концентрацією полютантами, у тому числі й іонами важких металів. Оцінка рівня забруднення водного середовища останніми передбачає систематичне здійснення моніторингу. Чималу роль при цьому може відігравати біоіндикація. Результати її тим ефективніші, чим вдаліше підібрано індикаторні види. Підбір індикаторних видів – справа нелегка і копітка. Адже кожен з них повинен відповідати низці вимог. Тільки за умови дотримання переважної більшості з них можна сподіватися на те, що отримана при здійсненні моніторинга інформація буде вірогідною. Серед прісноводних молюсків України цим вимогам чи не найбільше порівняно з іншими видами відповідає калюжниця річкова Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758). Це масовий, поширений по усіх природно-географічних зонах України вид, утворюючий численні популяції як у крупних, так і в дрібних її річках. Отже, це – звичайний, широко розповсюджений тут вид. Численні популяції його відзначаються високими значеннями як абсолютної чисельності, так і щільності населення. Калюжниця – це молюск крупний (максимальна висота черепашки її сягає 49,4 мм), якого неважко знаходити. Через це він є зручним для відбору. Останнє забезпечується ще й малорухомістю особин у межах популяцій. Збирати калюжниць можна у будь-які сезони року. В теплу пору року вони перебувають здебільшого на мілководдях (до 1 м глибини), взимку, натомість, мігрують на дещо більші глибини, залишаючись при цьому цілком доступними для збирання, принаймі, зі застосуванням звичайних гідробіологічних знарядь, призначених для відлову бентичних організмів. Усе вищевикладене і спонукало нас до з’ясування ступеня резистентності V. viviparus до дії на нього іонів цинка водного середовища.

Матеріалом слугували 867 екз. калюжниць, здобутих у річках Лісостепової природно-географічної зони України – Тетерів (Житомир) і Гуйва (Пряжево Житомирської обл.) протягом 2008–2010 р.р. Токсикологічні досліди поставлено за методикою В.А. Алексєєва [1]. Використано при цьому 1–3-хрічних тварин (висота черепашки 18–27 мм; загальна сира маса тіла 106–437 мг). Токсичні середовища (розчини ZnCl2 марки „ч.д.а.”) готували на відстояній (доба) водопровідній воді. Концентрації розчинів (у перерахунку на іон цинка) виражали у мг/дм3.

Токсичності важких металів для гідробіонтів присвячено чимало публікацій [2,3]. Щодо іонів цинку, то роль цього елемента у життєдіяльності прісноводних молюсків неоднозначна. Біологічна (позитивна) роль його полягає у тому, що в мікродозах цинк є абсолютно необхідним для підтримання сталої біохімічної і фізіологічної рівноваги цих тварин. Адже він є неодмінним компонентом понад 200 металоферментів (карбооксипептидаз, лужної фосфотази, ДНК- і РНК-полімераз та ін.). Обмін білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот на оптимальному рівні можне відбуватися у молюсків лише за наявності в їх організмі певної хоча й невеликої кількості цинка [3]. Перевищення ж цієї норми є для цих тварин токсичним.

З водного середовища в організм калюжниці іони цинка надходять, в основному, через ктенидії і мантію. Тобто через органи, які безпосередньо омиваються водою. Поверхня цих органів епітеліальної природи. Клітини, що її утворюють, посідають численні іонні канали та насоси [5], які забезпечують нагнітання іонів важких металів у цитоплазму епітеліальних клітин. Окрім того, відомо, що дифузія іонів цинка в клітини епітелію у молюсків у значній мірі полегшується завдяки піноцитозу [6] і ослизненню як поверхні зябер, так і поверхні мантії через підвищення секреторної активності слизових клітин. У цих органах іони цинка у значній мірі і накопичуються [7].

Результати наших попередніх токсикологічних досліджень засвідчують те, що V. viviparus є досить чутливими до дії на них іонів цинка водного середовища. Про це говорять величини основних токсикологічних показників, отримані у наших експериментах. Наводимо далі їх значення.

Зона токсичної активності іонів цинка для V. viviparus представлена наступним діапазоном < 1–10 мг/дм3. За ступенем токсичності (смертність становить 50% особин) згідно шкали токсичності речовин для гідробіонтів [4] для калюжниці цинк є помірнотоксичною речовиною (9 мг/дм3). Пороговою концентрацією іонів цинка для неї є 0,001 мг/дм3. Отже, перші видимі ознаки отруєння калюжниці іонами цинка (у формі „швидких” етологічних і фізіологічних реакцій) спостерігаються за дії дуже низьких концентрацій токсиканта (на порядок нижчих, ніж діючі зараз норми ГДК рибогосподарсько-токсикологічного призначення).

Цілком зрозуміло, одначе, що для того, аби переконатися, що V. viviparus може бути використаний як надійний індикаторний вид при встановленні ступеня забрудненості водного середовища іонами цинка, необхідно здійснити ще тисячі токсикологічних експериментів з метою отримання таких показників як летальний час, середній летальний час, коефіцієнт витривалості і коефіцієнт пристосування. Крім того, експериментами слід охопити численні популяції калюжниць з басейнів усіх великих річок України, до того ж з верхньої, середньої і нижньої течії їх. Треба з’ясувати також чи однаковою є токсикорезистентність особин різного віку і різної статі, латентних самок і самок «вагітних», а також порівняти інтактних і заражених трематодами особин. Лише тоді можна буде зробити остаточний аргументований висновок щодо доцільності визначення калюжниці річкової індикаторним видом, дозволяючим надійно оцінювати рівень забруднення водного середовища іонами цинка.

 

Література

 

1.      Алексеев В.А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента // Гидробиол. журн., 1981. Т.17, № 3, С. 92–100.

2.      Давыдов С.Л., Тагасов В.И. Тяжелые металлы как супертоксиканты ХХI века. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 140 с.

3.      Никаноров А.М., Жудидов А.В., Покаржевский А.Д. Биомониторинг тяжелых металлов в пресноводных экосистемах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 144.

4.      Метелев В.В., Канаев А.И., Дзасохова Н.Б. Водная токсикология. – М.: Колос, 1971. – 247 с.

5.      Hollis L., J. Mc Geer, D.G.Mc Donald, C.M. Wood. Cadmium accumulation, gill Cd binding, acclimation and physiological effects during long term sublethal Cd exposure in rainbow trout // Aquatic Toxicol., 1999, v. 40, 2. P. 101–119.

6.      Lohen M.C., P.J. Statham, L. Peck. Trace metals in the Antarctic soft-shelled clum Laternula ellintica: implications for metal pollution from Antarсtic research stations // Polar. Biol., 2001, V.24. P. 808–817.

7.      Киричук Г.Є. Накопичення іонів важких металів прісноводним молюском Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 72–78.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet