zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК Смовженко Тамара Степанівна, д

РОЛЬ ДОВІРИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

 

Турчин Л.Є.

Україна, м.Київ,

Університет банківської справи

Національного банку України (м.Київ)

 

В статье идет речь о доверии как важной предпосылке эффективного и стабильного функционирования банковских систем. Проанализированы основные тенденции доверия к банковской системе в Украине. Предложены некоторые мероприятия по возобновлению доверия к банковским учреждениям.

 

Постановка проблеми. Довіра є одним із найважливіших факторів стабільного функціонування банківської системи країни, своєрідним індикатором попиту на неї. У даному випадку слід розуміти, що поняття довіри охоплює не лише моральний та психологічний аспект, а й носить економічний характер.

Проблема відновлення довіри до банківської системи набуває особливої актуальності у післякризовий період. Адже ефективне функціонування та стабільний розвиток банківської системи будь-якої країни можливі лише за умови високого рівня довіри до банківських установ та політики, яку проводить центральний банк, а також до національної грошової одиниці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активний розвиток вчень про довіру в економічній науці розпочався з другої половини минулого століття. Зарубіжні вчені, зокрема, В. Беджет, А. Блайндер, Н.Зігімель Р.Сведберг, Р.Мертон, Дж.Пікслі, Дж.Сінкі, А.Цукерман, зробили вагомий внесок у розвиток досліджень довіри до банківської системи загалом та її елементів зокрема.

Вітчизняняні науковці, на жаль, приділяють недостатньо уваги даній проблематиці. Т.Кричевська, В.Куриляк, М.Мрочко, М.Савлук, Ю.Тихан у своїх працях розглядають лише окремі аспекти довіри до банківсьої системи.

Метою дослідження є аналіз основних тенденцій довіри до банківської системи та визначення заходів, що сприятимуть відновленню довіри до банківських установ у найближчій перспективі.

Виклад основного матеріалу. Кризові явища спричинили значне падіння довіри до банківських установ в Україні та світі. За даними Gallup Worldview у 2009 році лише 4% українських респондентів заявили, що вони цілком довіряють фінансовим установам. Для порівняння, у Росії цей показник становив 30%, а в Білорусії – 49% [2].

Не краща ситуація у Європейському Союзі: більш, ніж 20% ще недавніх клієнтів європейських банків або взагалі відмовились від послуг кредитних установ, або перевели свої активи в інші банки – з надійнішою, на їх думку, репутацією.

Згідно з дослідженням Trust Barometer, яке щорічно здійснюється компанією Edelman, найбільш відчутним було падіння довіри до банків у США – на 39% (з 68% у 2007 році до 29% у 2010 році). Кризові явища значно знизили довіру до банків у Франції, Великобританії та Німеччині.

На противагу, рівень довіри до банківських установ у Китаї та Індії продовжує зростати (див. Рис.1).

Рис. 1. Порівняльний аналіз рівня довіри до банків у розрізі деяких країн

Джерело: [3, с.4]

 

Щоправда, у 2010 році ситуація дещо покращилась та стабілізувалася і в Україні. З початку року прослідковувалося активне нарощування депозитних портфелів банків, що свідчить про повернення довіри до вітчизняної банківської системи (див. Рис.2, Рис.3).

Рис. 2. Темпи приросту депозитів фізичних осіб у відсотках

 до відповідного періоду минулого року [4]

 

Так, на 01.09.2010 обсяг депозитів фізичних осіб становив 249,5 млрд. грн., що на 23,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. У свою чергу, обсяг депозитів суб’єктів господарської діяльності зріс на 13,6% та склав 130,7 млрд.грн.

Рис.3. Темпи приросту депозитів суб’єктів господарської діяльності у відсотках до відповідного періоду минулого року [4]

 

У другому кварталі 2010 року спостерігалося зростання зацікавленості в заощадженнях серед населення. Так, частка користувачів депозитних та ощадних рахунків зросла з 5,9% до 7,1%, а частка тих, хто не планує заощаджувати, зменшилась з 54% до 48% [5].

Поверненню коштів у банківську систему сприяла відносна стабілізація політичних процесів та курсу гривні, порівняно низький прогнозний коефіцієнт базової інфляції (який в другому півріччі 2010 р. може скласти менше 10%), початок загального відновлення економіки країни, позитивні очікування клієнтів.

Значну роль відіграли високі депозитні ставки і розуміння того, що в найближчому періоді вони почнуть знижуватись. Так, ще на початку року ставки за гривневим депозитом строком на 12 місяців складали в середньому 21% річних, а зараз це не більше 17%. Аналогічні тенденції спостерігалися і по валютних вкладах. З початку року ставки за ними поступово знижувалися: якщо в січні доларовий депозит можна було покласти під 12% річних, то зараз розмістити валюту більше, ніж під 8% буде практично неможливо.

На думку І. Шевченка, директора департаменту організації продажів банку «Фінанси і Кредит», 90% усіх грошей, залучених у банківську систему в 2010 році, це кошти, які населення у паніці вилучило з банківських установ на протязі 2008-2009 років. За різними оцінками, впродовж гострої фази кризи (жовтень 2008 - березень 2009 року) було вилучено від 40 до 70 млрд грн (з урахуванням коштів суб’єктів господарської діяльності) [6].

За таких умов особливо важливою є незалежна якісна оцінка платоспроможності банків, результати якої були б зрозумілі для звичайного вкладника. Рейтинги надійності допомагають вкладникам прийняти вірне рішення при виборі банку або при пролонгації договірних відносин, а також сприяють підвищенню довіри до фінансового сектору. Це підтверджує той факт, що депозити фізичних осіб в банках з публічними рейтингами надійності депозитів у 2009 році збільшились на 15% (тоді як в цілому по банківській системі спостерігався відтік депозитів) [8].

Важливе значення слід надати підвищенню фінансової грамотності населення, адже той факт, що під час кризи у ЗМІ було висвітлено багато публікацій та виступів на фінансову тематику, спричинив хибну думку громадян щодо достатньої обізнаності у фінансових категоріях.

Наприклад, частка росіян, що оцінюють свої знання та навики у фінансовій сфері як добрі або відмінні зросла у період з червня 2008 року по лютий 2010 року більше, ніж у 2 рази (з 12% до 25%), і, навпаки, частка тих, хто незадовільно їх оцінює різко скоротилась (з 50% до 31%). Така тенденція є досить небезпечною, оскільки реальні знання та навики, які перевірялися в ході дослідження не підтвердили достатньо високої суб’єктивної оцінки [9].

Для підвищення рівня довіри до банківського сектору необхідно приділити більше уваги прозорості, адже, за словами Роберта Бонда, розкриття інформації є ключем до завоювання довіри серед інвесторів. На жаль, оприлюднені у жовтні результати щорічного дослідження компанії Standard & Poor’s та Агентства фінансових ініціатив свідчать про негативну тенденцію індексу прозорості, який розраховується як середній бал щодо 30 найбільших банків України (враховується величина чистих активів та результати за трьома блоками – прозорість щодо структури власності та права акціонерів, надання фінансової та операційної інформації, склад і процедури Спостережної ради та менеджменту).

За підсумками дослідження індекс прозорості у 2010 році впав на 6,1 процентного пункту - до 42,7%. Сумарна позитивна динаміка індексу з 2006-го по 2010 рік фактично зведена до незначної величини у 0,8 процентних пункти [1]. Значно скоротився обсяг фінансової та операційної інформації у публічному доступі, а також різко погіршився доступ до звітності, що подається в регулюючі органи. Так, лише 10 з 30-ти досліджуваних банків оприлюднили свої річні звіти.

Оскільки організовуючи свою роботу банк постійно прагне розв’язати протиріччя «отримання прибутку – зменшення ризику», для підтримання високого рівня довіри, банківським установам надзвичайно важливо досягти оптимального співвідношення між прибутковістю та ризиковістю операцій. Банкірам слід пам’ятати, що «клієнт банку – капітал банку», а у надійного банку повинні бути надійні клієнти. Таким чином банк може ризикувати своїми коштами, але ні в якому разі – коштами клієнта.

На нашу думку, банкірам необхідно також врахувати, що механізм формування довірчих очікувань щодо фінансових установ базується на [7]:

·         сприйнятті клієнтом надійності (репутація фінансової установи, практика виконання бізнес-процесів, промо-активність);

·         довірі клієнта (існуючого, потенційного);

·         рівні культури довіри в суспільстві (культурних норм і правил, які сприяють підвищенню рівня взаємної довіри).

Висновки. Кризові явища на міжнародному та національному фінансових ринках підірвали довіру до банківської системи.

Для відновлення такої довіри та стабілізації ринку, банкірам необхідно розробити стратегії післякризового розвитку, які передбачатимуть адекватні системи управління ризиками, прибутковістю, ліквідністю та капіталом, а також докласти всіх зусиль для підвищення рівня грамотності населення у фінансовій сфері.

Крім того, банківські установи повинні зосередити свою увагу на коригуванні інформаційної політики: розкривати свій дійсний фінансовий стан, регулярно публікувати фінансові показники, частку проблемних кредитів, приріст депозитів та реальні відсоткові ставки. Не потрібно залишати осторонь якість послуг, приділяти значно більше уваги роз’ясненню принципів роботи банків, факторів їх стабільності, а також повідомляти про ризики, з якими банк може стикнутись у своїй діяльності. 

У свою чергу вкладники повинні пам’ятати, що у кризовий період головне завдання - зберегти, а не примножити кошти. Тому, обираючи високу дохідність депозиту, необхідно чітко розуміти, що це плата за можливий ризик. А при виборі надійного банку оцінка фінансової стійкості повинна відігравати пріоритетну роль у порівнянні з оцінкою депозитних ставок.

Можливо, вищезгадані заходи не зможуть допомогти цілком уникнути криз недовіри у майбутньому, проте вони сприятимуть поверненню довіри до банківської системи у найближчій перспективі.

 

Список використаної літератури:

 

1.      Дослідження: прозорість банків України впала до рівня 2006 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.news.yottos.com/ShowNews.

2.      Как банкам вернуть доверие вкладчиков. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostobankir.com.ua/mezhbankovskiy_biznes/stati/kak_bankam_vernut _doverie_vkladchikov?utm_source=site&utm_medium=rss.

3.      2010 Trust Barometer Executive Summary. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/26268655/2010-Trust-Barometer-Executive-Summary.

4.      Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aub.org.ua.

5.      Іпполітова І. В банках стає більше вкладників, менше позичальників. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfk.ua/public_relations/press/press_ articles/006349/index.ua.html.

6.      Довіра українців до банків повернулася на докризовий рівень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tsn.ua/groshi/dovira-ukrayinciv-do-bankiv-povernulasya-na-dokrizoviy-riven.html.

7.      Деревянко Е. Доверие к СМИ VS Доверие к банкам: в чью пользу выбор клиента? // Матеріали круглого столу на тему «Відновлення довіри клієнтів до банків». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aub.org.ua/index.php?option=com_ content&task=view&id=1874&menu=119&Itemid=113.

8.      Практика использования кредитных рейтингов как инструмента поддержки доверия к банкам. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua.

9.      Не население перестало доверять банкам, а банки — населению. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/publications/article/single/ 10432.html.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet