zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Яневич М.М.

Україна, мернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

В докладе рассмотрены проблемы и задания|задача|, которые|какие| необходимо решить|разрешать| для формированием эффектной МИСС на предприятии

 

На сучасному етапі економічного розвитку маркетингова діяльність підприємства стає важливою ланкою між підприємством та потенційним покупцем.

Особливою складовою маркетингової діяльності на підприємстві є маркетингова інформація, на основі якої приймається більшість управлінських рішень довгострокового планування і прогнозування виробничої діяльності. Правильне і постійне використання повної, достовірної, якісної маркетингової інформації забезпечує надійну підтримку та прийняття ефективних управлінських рішень, що, в свою чергу, дозволяє швидко пристосовуватися підприємству до ринкових змін.

Водночас, необхідною умовою ефективного використання маркетингової інформації, при прийнятті управлінських рішень, є формування маркетингової інформаційної системи, яка б забезпечувала надійну обробку інформаційних потоків.

На думку провідного науковця Л.В. Балабанової, маркетингова інформаційна система (МІС) або система маркетингової інформації є сукупністю інформаційних процесів для задоволення потреби інформації різних рівнів прийняття маркетингових рішень [1, с. 57].

На сьогоднішній день все більша кількість підприємств починає розуміти, що ефективне, безперервне, цілковите або часткове самозабезпечення маркетинговою інформацією стає все більш важливим інструментом підвищення конкурентоспроможності.

Незважаючи на вище зазначене, в Україні все ж залишається низка підприємств, які мало приділяють уваги самозабезпеченню маркетинговою інформацією. Як правило, в разі необхідності вони звертаються за послугами до сторонніх дослідницьких організацій залишаючи поза увагою власні можливості та резерви, що в інформаційному віці являється слабкою стороною для підприємства.

Основними причинами даної ситуації є: нерозуміння керівництвом важливості маркетингової інформації та ринкових змін; неправильне поєднання надання послуг дослідницьких організацій та проведення досліджень власними силами; незнання та неспроможність формування ефективної МІС;

Для забезпечення ефективності функціонування МІС, та подальшої її діяльності, перед тим як приступити до її впровадження, першочергово потрібно вирішити такі проблеми :

По-перше, це забезпечення ефективної комунікації для перерозподілу маркерингової інформації між усіма управлінськими підрозділами з метою ефективного парийняття рішень.

По-друге, необхідно визначити основні фактори та критерії змін в зовнішньому та внутрішньому середовищем за, якими буде вестися спостереження для завчасного попередження та адаптації підприємства до ринкових змін. Саме тому спостереження в МІС відіграє ключову роль в реагуванні підприємства на ринкові зміни.

 По-третє, важливо вирішити проблему, яка уже існує на ринку, а в майбутньому стане ще більш вагомішою – це є надлишок різноманітних даних. Потрібно оптимізувати збір необхідної інформації без надлишкового її накопичення і забезпечити максимальну віддачу отриманих даних.

 

Таблиця 1.

Етапи та завдання процесу формування МІС

 

Етапи

Завдання процесу формування МІС

1

2

На підготовчому етапі маркетингової системи необхідно визначити та вирішити ряд організаційних завдань:

 

1.      Які можливості для дослідження маркетингового середовища існують на підприємстві з урахуванням виробничої програми?

2.      Які завдання поставлені у суміжних відділах і в, які терміни їх слід вирішити?

3.      Які методи слід використовувати для дослідження цілі?

4.      Які завдання можна виконувати в маркетинговій інформаційній системі, а які варто передати зовнішнім виконавцям?

5.      З яких відділів можна використати дані для дослідження маркетингового середовища?

6.      Який оптимальний якісний та кількісний склад персоналу та технічних засобів?

7.      Визначити, яке програмне забезпечення повинно використовуватися МІС?

8.      Як можна ввести маркетингові дослідження в існуючу організаційну структуру підприємства (через штаб чи лінійну структуру, у підпорядкуванні керівництву збуту або керівництву підприємства?

9.      Які фінансові заходи потрібні для створення відділу?  [2 с.85]

На етапі впровадження для ефективного перерозподілу маркетингової інформації та прийняття оптимальних управлінських рішень:

1.      Які види управлінських рішень приймаються регулярно, періодично, постійно?

2.      Які види інформації необхідні для прийняття рішень?

3.      Яка інформація надходить регулярно?

4.      Яку інформацію бажано мати з тієї, що тепер не надхо­дить?

5.      Яка інформація необхідна щоденно, щотижня, щомісяця, що­року?

6.      Які журнали, торгові огляди та інші джерела інформації ма­ють використовуватися регулярно?

7.      Які спеціальні теми повинні бути відображені в інформації?

8.      Які види звітно-аналітичних програм найдоступніші для ви­вчення?

9.      Які найважливіші заходи з точки зору вдосконалення існу­ючої системи маркетингової інформації?  [3, c.75]

На етапі функціонування

1.      Яка інформація повинна зберігатися в банку даних?

2.      В якому вигляді повинна надходити та чи інша інформація для ефективного прийняття рішень спеціалістами управління

3.      Які критерії та фактори, повинні враховуватися при зборі та аналізі маркетингової інформації для ефективної оптимізації управлінських рішень.

4.      Визначити загальні параметри, за якими повинно проводитися спостереження за маркетинговим середовищем.

 

На наш погляд процес формування маркетингової інформаційної системи може складатися з декількох етапів: підготовчий; впровадження; етап фугкціонування. На кожному з цих етапів для ефективного впровадження МІС потрібно вирішити ряд завдань (див. табл. 1.).

Таким чином для ефективної адаптації підприємства до ринкових змін необхідно формувати надійну маркетингову інформаційну систему, як ефективного джерела постійного надходження необхідних маркетингових даних для правильного прийняття та управлінських рішень та швидкої адаптації підприємства до ринкових змін.

 

Література

 

1.      Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник./ За ред. Л.В. Балабанової. 3-те вид, перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с.

2.      Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. 2-ге вид., вип.. і доп. – К.:ІВЦ „ВидавництвоПолітехніка”, 2004. – 400с.:

3.      Прауде В.Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Вища шк.., 1994. – 256 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet