zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Методика оцінки величини та ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій

 

Збродська О.В.

Україна, м.Житомир,

Житомирський національний агроекологічний університет

 

In the article the methodological going is considered near the estimation of size of resource potential of agricultural enterprises. Special attention appeal on the offered methods of estimation of resource potential built on the use of cost indexes.

 

Кожне сільськогосподарське підприємство, незалежно від місця розташування, спеціалізації, розміру та інших ознак має певний ресурсний потенціал. Його використання є основою для функціонування підприємства, а ступінь такого використання є важливим чинником ефективності господарювання. У цьому контексті для підприємства важливо максимально об’єктивно оцінити величину ресурсного потенціалу, щоб у подальшому контролювати способи і рівень його використання.

В економічній літературі відсутній єдиний методологічний підхід до оцінки величини ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Більшість авторів в своїх публікаціях взагалі намагаються уникати цього питання, зосереджуючи свою увагу на характеристиці складових ресурсного потенціалу та напрямах підвищення ефективності його використання.

Н.Міщенко виділяє ряд рамкових умов, які на її думку необхідно враховувати при розробці інтегрального показника оцінки ресурсного потенціалу підприємства: вирішення проблеми співставлення вартісних і натуральних оцінок елементів потенціалу, розробка системи збору достовірної первинної інформації та недопущення подвійного рахунку при оцінці, розробка нових математичних моделей на основі коригуючих коефіцієнтів, приведення до співставного виду абсолютних і відносних показників [1, c. 192].

Оцінювати загальний обсяг ресурсного потенціалу за допомогою інтегральної оцінки земельних, трудових ресурсів та основних виробничих фондів пропонують й інші дослідники. Так О. Рубай пропонує розрахунок інтегрального показника ресурсозабезпеченості господарств на основі розрахунку часткових індексів, адаптованого до умов конкретного регіону (у даному випадку для Львівської області) [2]. Однак ми вважаємо не зовсім доцільною розробку методик оцінки ресурсного потенціалу окремо для різних регіонів (областей), оскільки перелік складових ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств може швидше відрізнятися в залежності від виду їх діяльності, ніж від розташування.

Свій варіант вирішення проблеми пошуку спільних одиниць виміру для різних складових ресурсного потенціалу пропонує у своїй дисертації Н.Дацій. Вона розглядає можливість здійснювати вартісну оцінку сукупного ресурсного потенціалу через оцінні параметри основних виробничих засобів, оскільки на сьогоднішній день вони мають найбільш відпрацьовані офіційні методики переоцінки. Скоректовані основні виробничі засоби, на думку автора, можуть виступати в ролі взаємозамінних ресурсів, що дозволить знайти фондовий аналог одиниці трудових і земельних ресурсів [3].

Таким чином, для оцінки величини ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства необхідно забезпечити виконання триєдиного завдання: 1) визначити перелік ресурсів, які є у володінні чи розпорядженні підприємства; 2) кількісно оцінити наявність кожного виду ресурсу; 3) привести показники кількості окремих видів ресурсів до спільної одиниці виміру для подальшого визначення обсягу ресурсного потенціалу в цілому. При вирішенні кожного із зазначених завдань можуть застосовуватися окремі методики, виходячи із специфіки ресурсу, інформаційної бази про нього та наявного інструментарію у дослідника. Але в будь-якому випадку має забезпечуватись кінцевий результат: отримання даних про наявний ресурсний потенціал, придатних для подальшого їх використання при оцінці ефективності використання цього потенціалу.

Визначення переліку ресурсів для їх подальшого оцінювання доцільно супроводжувати групуванням цих ресурсів за принципом спільності використовуваних одиниць виміру їх кількості. Таке групування полегшить систематизацію інформації про наявні ресурси. Поява у підприємства нового виду ресурсів передусім вимагатиме правильного віднесення цього ресурсу до однієї з існуючих класифікаційних груп. Спільність одиниць виміру для однієї групи ресурсів дозволить визначити кількість ресурсу і за прийнятою методикою включити до складу ресурсного потенціалу.

Таким чином, ми виділили 8 груп ресурсів і запропонували методику розрахунку їх вартості як складової ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Групи ресурсів сільськогосподарського підприємства за специфікою визначення їх вартості як складових ресурсного потенціалу

 

Група

Види ресурсів

Спосіб визначення вартості як складового елемента ресурсного потенціалу

1

Власні оборотні засоби

За поточними ринковими цінами цих видів оборотних засобів

2

Запозичені оборотні засоби

За вартістю кредитної угоди

3

Власні основні засоби (крім землі)

За залишковою вартістю

4

Орендовані (взяті у лізинг) основні засоби (крім землі)

За сумою річної орендної плати

5

Трудові ресурси

За середнім рівнем продуктивності праці по господарству за останній період

6

Управлінські ресурси

За величиною приросту чистого прибутку протягом останнього року діяльності

7

Земля

За величиною середньої для регіону (на момент оцінки) ставки орендної плати

8

Технології зменшення негативного впливу радіаційного забруднення

Різниця між ціною екологічно чистої продукції і ціною звичайної продукції, помножена на середньорічний обсяг продукції, виробленої із застосуванням даних технологій

Джерело: власні дослідження

Отже, визначивши за вищезазначеними методиками грошову вартість кожного з елементів ресурсного потенціалу і знайшовши суму цих вартостей, ми отримаємо вартісну оцінку ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Як правило, таку оцінку доцільно проводити за результатами господарського року при складанні планів соціально-економічного розвитку підприємства. Одним з важливих критеріїв ефективності реалізації вказаних планів можуть бути показники ефективності наявного у господарстві ресурсного потенціалу.

Таким чином, пропоновані методи оцінки ресурсного потенціалу побудовані на використанні вартісних показників. При цьому необхідно зазначити, що поряд з вартісними для оцінки ресурсного забезпечення сільськогосподарського підприємства можна застосовувати й інші показники. Зокрема, натуральні показники дозволяють визначити забезпечення підприємства окремими видами ресурсів: трудовими (чисельність працівників), земельними (га угідь), матеріально-технічними тощо.

Оцінку ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства пропонується проводити в декілька етапів (рис. 1).

 

Рис. 1. Етапи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу

Джерело: власні дослідження

 

Виявлення сильних та слабких місць у процесі використання ресурсного потенціалу дасть змогу сформувати ефективну ресурсну стратегію підприємства. Під нею в економічній літературі розуміють сукупність управлінських рішень, реалізація яких спрямовується на забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємства у різних сферах здійснення виробничо-господарських операцій, а також належного комплексу правил та процедур прийняття, реалізації, контролю і оцінки ефективності виконання таких рішень [4]. Виходячи з цілей даного дослідження, розробка і реалізація такої стратегії має забезпечувати прибуткову діяльність сільськогосподарського підприємства в умовах підвищених ризиків, пов’язаних з радіаційним забрудненням території функціонування господарюючих суб’єктів.

Таким чином, ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях є системним багатокомпонентним поняттям, дослідження якого потребує поєднання факторного та системного аналізу з виділенням синергетичного ефекту. Саме такий підхід дозволяє оцінити ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства не як арифметичну суму ефективності використання окремих його елементів, а як інтегрований показник, що одночасно враховує досягнення і поточних цілей, і стратегічних завдань конкретного господарюючого суб’єкта.

 

Список використаних джерел

 

1.      Міщенко Н.М. Поняття ресурсного потенціалу підприємства та проблеми його оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Вип. 17.2.- 2007. – С. 189-192.

2.      Рубай О.В. Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02/ Сумський національний аграрний ун-т. – Суми, 2003.

3.      Дацій Н.В. Формуваня та ефективне використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2003.

4.      Кудіна О.М. Формування ресурсної стратегії підприємства – Автореф. дис. кан. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний економічний університет, Харків, 2008.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet